Còi phản xạ cho loa rạp chiếu phim – Reflector Horn CRF2- JBL by Harman

Liên hệ nhận báo giá

  • Mẫu vùng phủ sóng Dual Dissimilar Arraying để có vùng phủ sóng tần số cao tốt hơn
  • Củ loa HF tương tự như loa rạp chiếu phim 3733
  • Thiết kế lắp giống như 9300/9310 Surrounds
  • Được bán theo cặp Trái/Phải
  • Thiết kế còi bao gồm một góc 30 độ cho phép thiết kế giá đỡ phẳng (xem biểu đồ cực để biết thêm thông tin)
  • Được thiết kế để sử dụng với giá đỡ JBL 2520 Bracket