Ghế hội trường, rạp chiếu phim Soleno

Ghế hội trường Soleno

Soleno's Auditoreno

Ghế rạp chiếu phim Soleno

Soleno's Cinema/4D