Dự án thi công lắp đặt Sân khấu, hội trường

HỘI TRƯỜNG BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT CƠ ĐÔNG

Thiết kế, thi công nội thất & Cung cấp, lắp đặt Ghế Hội trường 520…

EV Group cung cấp hệ thống AV, IPTV cho Nhà Quốc hội Lào

Chiều 20.03, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ nghiệm thu xây dựng và bàn…

TẬP ĐOÀN VIETTEL – GÓI THẦU AV, HỘI THẢO, TRUYỀN HÌNH

EV GROUP cung cấp, lắp đặt gói thầu AV, Hội thảo, Truyền hình ...