Hệ thống phông màn sân khấu Gerriets

Vải Muslin, Canvas & Cyclorama

Rèm nhung sân khấu

Vải Duvetyne

Vải xếp nếp, cản sáng & vải thủy tinh

Sự kiện và vải sợi kim 

Vải cách âm

Vải lót, gạc & lưới sân khấu

Vải & lưới co dãn

Rèm LED hiển thị

Sản phẩm Chromakey & TV Studio
Rèm lưới thép G-MESH
Phim Vinyl trang trí

Kiểu gương bóng kính

THE WALL – Tấm ốp tường giả

Màn chiếu

Vải chiếu