Máy chiếu chuyên dụng NEC

Việc lắp đặt camera gần đây đang được cải tiến nhằm mục đích phòng ngừa tội phạm và các biện pháp kiểm soát tai nạn trong các cơ sở, cửa hàng, đường phố và hệ thống giao thông công cộng và đã chứng minh tính hiệu quả của chúng. Mặc dù mục đích sử dụng chính của dữ liệu video từ máy ảnh theo truyền thống là kiểm tra và phân tích dữ liệu đã lưu, nhưng các cơ chế sử dụng công nghệ phân tích video để cung cấp thông tin cho việc xử lý video bằng cách phân tích dữ liệu video trong thời gian thực gần đây đang được triển khai. NEC đang đóng góp vào lĩnh vực an toàn bằng cách cung cấp các công nghệ phân tích video chủ yếu tập trung vào nhận dạng khuôn mặt. Gần đây hơn, NEC đang ngày càng phát triển sang nhiều lĩnh vực hơn, thể hiện qua những đóng góp vào việc cải thiện mức độ tương tác của khách hàng trong cách đối xử với khách hàng tại các cửa hàng và khách sạn. Xu hướng này khiến người ta mong muốn phát triển các công nghệ phân tích video khác nhau.

Vấn đề đặt ra ở đây là phương pháp cung cấp công nghệ phân tích video. Nếu nhận dạng khuôn mặt và các công nghệ phân tích video khác được cung cấp dưới dạng giải pháp độc lập cho khách hàng muốn giới thiệu một số công nghệ phân tích video thì phương pháp như vậy sẽ cực kỳ kém hiệu quả. Ngay cả khi các camera giống nhau được chia sẻ bởi các hệ thống khác nhau, vẫn cần phải giới thiệu một số hệ thống hoặc thực hiện phát triển riêng lẻ để kết hợp nhiều giải pháp. Máy chiếu chuyên dụng NEC với phần mềm tích hợp phân tích video nâng cao NEC (NEC EVA), có chức năng như cơ chế giải quyết những vấn đề này bằng cách kết hợp tự do các công nghệ phân tích video khác nhau trên một nền tảng duy nhất để đáp ứng nhu cầu và vấn đề của khách hàng.

Máy chiếu chuyên nghiệp

Máy chiếu tầm ngắn

Máy chiếu siêu cận

Máy chiếu lắp đặt cố định

Máy chiếu nguồn Laze

Máy chiếu nhỏ gọn