Hệ thống AV over IP IDK

Digital Multi-Switcher thế hệ tiếp theo có thể dùng trong cả AV over IP và Conventional AV systems

Bộ chuyển đa mạch kỹ thuật số 4K@60 〈Dòng MSD-V〉

Tất cả Đầu vào/Đầu ra đều hỗ trợ 4K@60(4:4:4)

AV 10GbE over IP

Bộ thu phát HDMI dán tường

Truyền và nhận đồng thời tới một thiết bị duy nhất bằng một cáp CAT/FIBER!

IDK AV over IP

Point – to – Point truyền Video 4K UHD đáng tin cậy 

4K@60 HDMI Encoder / Decoder CAT model

IP-NINJAR Series

Giải pháp hệ thống điều khiển, video và âm thanh dựa trên SDVoE tiêu chuẩn ProAV tiếp theo