Previous slide
Next slide

Thiết bị âm thanh Crown

BLU LINK

Các sản phẩm Crown Audio đặc trưng được tích hợp AVB, CobraNet®, Dante™ và AES67 công nghệ truyền dẫn âm thanh. Thông qua việc dùng BLU link, chúng có thể được lập trình và điều khiển qua HARMAN HiQnet Audio Architect™ software.

Để dùng BLU link amplifiers trong một CobraNet system, Crown I-Tech HD Series amplifiers cũng có thể nhận CobraNet audio trực tiếp. Mọi I-Tech HD models đều có khả năng cung cấp âm thanh 70Vrms / 100Vrms trên mỗi kênh. Sơ đồ này minh họa một ứng dụng điển hình sử dụng HARMAN CobraNet:

Ngoài ra để dùng BLU link-enabled amplifiers trong một hệ thống AVB, Crown DriveCore Install Network Display Series amplifiers có thể chấp nhận âm thanh AVB trực tiếp và được chứng nhận bởi AVnu® Alliance để làm việc với các giải pháp AVB khác. Có sẵn hai mẫu Install Network Display Series: 4|1250ND và 8|600ND. Sơ đồ này minh họa một ứng dụng điển hình sử dụng HARMAN AVB: