Hệ thống AV over IP Crestron

Nội dung thúc đẩy mọi thứ chúng ta làm – ở nơi làm việc, ở trường học và khi vui chơi. Phân phối chúng là điều mà công nghệ DM NVX® AV-over-IP thực hiện cho mọi loại hình tổ chức – một cách hoàn hảo và an toàn.

Không có thách thức nào mà giải pháp DM NVX không thể đáp ứng, không có loại nội dung nào mà không thể phân phối – khắp các cơ sở, khắp các văn phòng hoặc trên toàn thế giới.

  • Video wall processing: Supports 8×8
  • Routing: Bất kỳ tín hiệu nào trên mạng đến bất kỳ điểm cuối nào
  • Audio Downmixing: 363 models includes built-in DSP
  • IP: Cổng RJ45 thứ hai cung cấp tín hiệu điều khiển cho các thiết bị cục bộ
  • IR và RS-232: Thiết bị hoạt động như một cổng để điều khiển các màn hình chung và các thiết bị khác
  • USB-EXT-DM: Tín hiệu có thể được định tuyến giữa các thiết bị DM NVX và USB-EXT-DM qua mạng.
  • Full USB 2.0 support: Mouse / Keyboards / Cameras / ID readers / PCs / Printers / Thumb drives / Hard drives / Video game controllers

Giải pháp AV-over-IP duy nhất mang lại video hoàn hảo và hình ảnh Xử lý pixel hoàn hảo.

Pixel Perfect Xử lý chỉ khả dụng với DM NVX; được phát triển cùng với Intel và intoPIX
Xây dựng trên các nguyên tắc cơ bản và hiệu quả của JPEG 2000
Thêm vào danh tiếng DM NVX cho video hoàn hảo
Cung cấp chất lượng tương tự như nguồn trực tiếp
hoàn hảo đến khó tin; xem chi tiết tốt nhất trong hình ảnh dày đặc nhất

Hợp nhất HDBaseT và AV-over-IP
Giải pháp 4K60 4:4:4 HDbaseT sang AV-over-IP:
Điểm cuối kết nối đầu ra DM và HDBaseT với mạng DM NVX
Hoàn toàn tương thích với hệ sinh thái DM NVX hiện tại
Tích hợp riêng các hệ thống Crestron DM, DMPS và DM Lite® với DM NVX
Cung cấp khả năng sử dụng tấm tường 1 gang
Hỗ trợ 4K60 4:4:4 khi ghép nối với DM-TX-4KZ-100-C-1G
Hỗ trợ 4K60 4:2:0 khi ghép nối với HD-TX-101-C-1G-E
Hỗ trợ riêng cho Audio-over-IP để tích hợp với DM NVX và các hệ thống của bên thứ 3