Microphone

Micro AKG là sự tổng hợp của thiết kế công nghiệp tiên tiến hàng đầu,
thiết bị điện tử sáng tạo và âm thanh đẳng cấp thế giới.

DYNAMIC MICROPHONES

AKG Dynamic Microphone chất lượng âm thanh tuyệt vời, phù hợp hoàn hảo cho phòng thu hoặc sân khấu

CONDENSER MICROPHONES

AKG Condenser Microphones đỉnh cao độ nhạy cảm và độ chi tiết. Mang lại âm thanh đáng kinh ngạc trong phòng thu cũng như sân khấu

USB MICROPHONES

 

TUBE MICROPHONES

AKG Tube Microphones đỉnh cao âm thanh, chất lượng âm thanh ấm áp, ghi lại âm thanh có độ chính xác cao

HEADSET MICROPHONES

 

BOUNDARY LAYER MICROPHONES

AKG Boundary Layer Microphones hoàn hảo cho các trường hợp không thể nói trực tiếp vào micro