Bàn trộn hình SONY

ICP-X7000

Bàn trộn hình ICP-X7000 SONY

Control panel cho MLS-X1 và XVS series switchers

XVS-2M/E Pack

Bàn trộn hình XVS-2M/E Pack SONY

3G-capable, 4K-ready, IP-ready XVS Series Switchers trong một bộ giá cả hợp lý

XVS-1M/E Pack

Bàn trộn hình XVS-1M/E Pack SONY

3G-capable, 4K-ready, IP-ready XVS Series Switchers trong một bộ giá cả hợp lý