Chất lượng âm thanh vượt trội giúp cuộc họp suôn sẻ

Chất lượng âm thanh vượt trội giúp cuộc họp suôn sẻ

Thiết kế tiện dụng và âm thanh chất lượng cao

Thiết kế tiện dụng và âm thanh chất lượng cao

Hội nghị hội thảo được mở rộng

Hội nghị hội thảo được mở rộng

Trò chuyện tự nhiên như đang gặp trực tiếp

Trò chuyện tự nhiên như đang gặp trực tiếp

Hệ thống thiết bị hội thảo TOA là sản phẩm phố biến nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực hội thảo nội bộ, hội thảo trực tuyến.

Hệ thống thiết bị hội thảo TOA bao gồm các dòng sản phẩm chủ yếu sau:

  • Thiết bị hội thảo TOA có dây:  Hỗ trợ từ 24 máy (TS-690) tới 192 máy (TS-780) hoặc 246 máy (TS-D1000)
  • Thiết bị hội thảo TOA không dây: Hỗ trợ từ 64 máy (TS-820/ TS-820RC) hoặc lên tới 192 máy (TS-920RC)
  • Phần mềm autotracking cho camera PTZ trong video conference (TS-D1000, TS-820/820RC/920RC)

Tất cả các thiết bị hội thảo TOA đều tương thích với Zoom, Skype, Team hay bất cứ phần mềm Web Conference nào

AM-CF1

Audio Collaboration System

TS-D1100 Series

Digital Wired Conference System

TS-920 Series

Infrared wireless conference system

TS-820 Series

Infrared wireless conference system

TS-910 Series

Combined conference system