Bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số QSC

Phần mềm mạnh mẽ đẳng cấp quốc tế giải pháp DSP cho Audio, Video & Control

Q-SYS™ không chỉ là một hệ sinh thái mở rộng cho audio, video and control có thể mở rộng. Được thúc đẩy bởi Hệ điều hành Q-SYS, nó tận dụng sức mạnh của xử lý Intel™ , sự mạnh mẽ và ổn định tối quan trọng của nhân Linux™ được xây dựng theo mục đích , khả năng tương tác của các tiêu chuẩn mạng IEEE và tất nhiên là tiềm năng vô hạn của Q-SYS thời gian thực hệ điều hành để cung cấp một Nền tảng mở và thân thiện với CNTT, từ đó cho phép toàn bộ Hệ sinh thái của Q-SYS Partners phát triển tích hợp thiết bị mở. Khả năng xử lý và điều khiển dựa trên phần mềm Q-SYS vượt qua những hạn chế được tìm thấy trong các sản phẩm dựa trên phần cứng, mục đích duy nhất.