Hệ thống loa siêu trầm kép rạp phim VIP Cinema Subwoofer System – 4642A – jbl by Harman

Liên hệ nhận báo giá

Hệ thống loa siêu trầm kép Harman – JBL

  • Tiếng ồn hồng liên tục 1200 Watts, Xử lý công suất chương trình liên tục 2400 Watts
  • Đáp ứng có thể sử dụng tới 22 Hz (-10 dB, không có EQ), phẳng tới 22 Hz (-3 dB) với EQ bên ngoài
  • Củ loa được làm mát bằng lỗ thông hơi 2241H VGCTM – Độ nhạy cao – Nén công suất thấp – Khả năng SPL tối đa cao – Hài bậc 2 và bậc 3 thấp – Độ méo – Hình học trường đối xứng SFGTM – Cấu trúc nam châm – Khả năng dịch chuyển dài
  • Đã được Lucasfilm, Ltd. chứng minh cho việc cài đặt THX®