Bàn điều khiển ánh sáng sân khấu LSC

Bàn điều khiển ánh sáng Mantra Lite

Bàn điều khiển ánh sáng Mantra Mini

Bàn điều khiển ánh sáng MINIM