Bàn điều khiển ánh sáng sân khấu Vari-Lite

Bàn điều khiển ánh sáng NEO X15

Bàn điều khiển Neo X15 cho khả năng thu ánh sáng; để lấy, di chuyển, thay đổi vị trí, màu sắc và tạo động lực cho thiết kế ánh sáng một cách đơn giản và hiệu quả.

Bàn điều khiển ánh sáng NEO X5

Bàn điều khiển Neo X15 cho khả năng thu ánh sáng; để lấy, di chuyển, thay đổi vị trí, màu sắc và tạo động lực cho thiết kế ánh sáng một cách đơn giản và hiệu quả.

Bàn điều khiển ánh sáng FLX

Được thiết kế để tiết kiệm thời gian và tối đa hóa khả năng sáng tạo của bạn, bảng điều khiển ánh sáng FLX có đầy đủ tính năng, linh động và dễ sử dụng. Kiểm soát tối đa 4096 đồ đạc qua DMX hoặc Ethernet.

Nâng cấp bàn điều khiển ánh sáng với ZerOS WING

ZerOS Wing là một phụ kiện để bổ sung thêm các fader cho bất kỳ bảng điều khiển ZerOS hoặc NEO nào.

Bàn điều khiển ánh sáng FLX S24

Bảng điều khiển FLX S24 là bề mặt điều khiển ánh sáng 24 fader mang lại di sản và sức mạnh của bảng điều khiển trong một gói dễ sử dụng với giá cả phải chăng.

Bàn điều khiển ánh sáng FLX S48

Bảng điều khiển FLX S48 là bề mặt điều khiển ánh sáng 48 fader mang lại di sản và sức mạnh của bảng điều khiển trong một gói dễ sử dụng với giá cả phải chăng.

Bàn điều khiển ánh sáng NEO COMPACT 10 CONSOLE

Bảng điều khiển NEO Compact 10 là bảng điều khiển ánh sáng mạnh mẽ, đầy đủ tính năng trong một hệ số dạng nhỏ.

Bàn điều khiển ánh sáng NEO CONSOLE

NEO CONSOLE VÀ PHẦN MỀM cho phép khả năng thu nhận ánh sáng; để lấy, di chuyển, thay đổi vị trí, màu sắc và tạo động lực cho thiết kế ánh sáng một cách đơn giản và hiệu quả.

NEO PC

NEO PC cho phép tất cả các chức năng tương tự từ phần mềm NEO mạnh mẽ xuất ra từ PC của chính bạn cho dù bạn sử dụng Cáp USB sang DMX tùy chọn hay mạng Ethernet DMX hiện có.

Bàn điều khiển ánh sáng NEO COMPACT 10 PC WING

NEO Compact 10 PC Wing là bàn điều khiển ánh sáng kết nối qua USB được thiết kế như người bạn đồng hành với NEO PC.

NEO PLAYBACK & SUBMASTER WING

NEO fader wings có thể được sử dụng để cung cấp khả năng phát lại fader vật lý bổ sung và quản trị viên phụ, tùy thuộc vào kiểu máy, cho bàn điều khiển ánh sáng NEO.