CHRISTIE Digital

Máy chiếu phim số 2K, 4K

Với các mức độ sáng cho các kích thước màn hình khác nhau từ cửa hàng đến chính và theo định dạng lớn (PLF), công nghệ laser tinh khiết RGB độc quyền của Christie Máy chiếu điện ảnh, tất cả có khả năng 3D và cung cấp hơn 95% rec. Không gian màu 2020.

Bạn cần tư vấn về giải pháp, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 091 855 6789