Bàn điều khiển ánh sáng Avolites Diamond 9 330

Liên hệ để báo giá

  • Ánh xạ pixel dựa trên hình ảnh động, tạo
  • Ghi nhãn Quicksketch để cá nhân hóa cuối cùng
  • Kết nối mạng nhiều người dùng mạnh mẽ với bất kỳ bảng điều khiển Titan nào
  • Tạo hiệu ứng khổng lồ trong vài giây với Key Frame Shapes
  • Danh sách cue có nhiều tính năng hỗ trợ macro, theo dõi, tự động tải, mã thời gian, v.v.
  • Mở rộng dung lượng kênh DMX với Bộ xử lý Titan Net
  • Sẵn sàng hiệp đồng. Thêm bất kỳ sản phẩm Ai để mở khóa tích hợp video liền mạch