Bàn điều khiển ánh sáng ETC Eos Motorized Fader Wing 10

Liên hệ để báo giá

Không giống như các bộ giảm âm truyền thống, các bộ giảm âm cơ giới hóa tăng tốc quy trình làm việc của lập trình viên bằng cách tự động đặt chính chúng để phản ánh trang bộ chỉnh âm hiện tại và đối với các điều khiển yêu cầu hành vi như vậy đặt trước ở các vị trí trung tâm. ETC Eos Motorized Fader Wing 10 có sẵn với 10 hoặc 20 fader cơ giới 60mm,  gói 100 trang điều khiển phát lại thành một gói mô-đun nhỏ. Mỗi bộ 5 fader đi kèm với bộ nút điều khiển riêng và màn hình LCD 4,3 inch, đủ màu, độ phân giải cao để theo dõi trạng thái phân trang, cấu hình và nội dung/phát lại.

Các thiết bị được kết nối phải đang chạy Microsoft Windows 7 trở lên hoặc Mac OSX El Capitan (10.11) trở lên. Eos Motorized Fader Wing 10 KHÔNG tương thích với Windows XP.

Đặc trưng ETC Eos Motorized Fader Wing 10

  • Bố cục phát lại phù hợp với Eos Ti và Gio
  • 10 lần phát lại theo trang (hỗ trợ 100 trang)
  • Quy ước phân trang/ngân hàng được xác định trong menu cài đặt
  • Nút/fader và ánh xạ cấu hình được hiển thị qua màn hình độ phân giải cao đủ màu.
  • Hai cổng USB được cấp nguồn
  • Có thể gắn VESA 100x100mm
  • Điểm khóa tương thích với Khóa Kensington
  • Cánh tương thích với: Eos Ti, Gio, Gio @5, Ion Xe/Ion Xe 20, Eos/Ion/Ion Xe Remote Processor Units, RVI3, ETCnomad cho PC/Mac (yêu cầu Bộ điều khiển chiếu sáng ETCnomad và thiết bị đầu ra), ETCnomad Puck