Bàn trộn âm thanh Mixer Dynacord CMS 2200-3 22 kênh

Liên hệ để báo giá

  • Bộ trộn trực quan với 22 kênh đầu vào (18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo-Line)
  • 2 Hiệu ứng có thể chỉnh sửa chất lượng cao, 100 cài đặt gốc và 20 cài đặt trước của người dùng
  • Giao diện USB 4×4 24-bit / 96 kHz chuyên nghiệp với MIDI
  • Bộ cân bằng đồ họa âm thanh nổi 11 băng tần