Extron DMP 64 Plus Series

Liên hệ để báo giá

  • Bốn mẫu với 6 đầu vào micrô/đường truyền và 4 đầu ra đường truyền
  • Sáu kênh AEC – khử tiếng vọng âm thanh
  • Được chứng nhận cho các phòng Microsoft Teams
  • Được chứng nhận cho các phòng Zoom
  • Được xác minh bằng Logitech RoomMate
  • Tất cả các kiểu máy đều có giao diện Âm thanh USB có thể định cấu hình
  • Các mẫu AT cung cấp kết nối mạng âm thanh Dante với Trình quản lý miền Dante và hỗ trợ AES67
  • Các mẫu V bao gồm tối đa tám đường VoIP
Mã: DMP 64 Plus Danh mục: Brand: