Màn hình LED chiếu phim Samsung Onyx IC033H

Liên hệ để báo giá

  • Trình bày màu đen thực sự
  • Hỗ trợ nội dung HDR
  • Độ sâu 3D vô song
  • Mở rộng điểm ngọt ngào
  • Loa JBL mạnh mẽ