Máy chiếu kỹ thuật số Digital Projection M-Vision 27000 WU

Liên hệ để báo giá

  • Tỷ lệ tương phản động 10.000:1
  • hoạt động 24/7
  • Hiệu chỉnh màu 7 điểm mạnh mẽ để khớp màu chính xác
  • HDBaseT bao gồm điều khiển Ethernet 100BaseT và RS232/IR
  • Kiểm soát tẩy trắng cho kích thước cửa sổ đầu vào tùy chỉnh
  • Warp tùy chỉnh
  • Điều chỉnh góc tường