Mixing Console Digico Quantum 225

Liên hệ để báo giá

  • 72 Input Channels
  • 36 Aux / Sub-Group Busses
  • LR/LCR Master Buss
  • 12 x 12 Full Processing Matrix
  • 155 Dynamic Equalizers
  • 48/96 kHz Sample Rate
Mã: Q225 Danh mục: Brand: