Bàn trộn kỹ thuật số Mixer DiGiCo S21

Liên hệ để báo giá

 • 48 Kênh đầu vào linh hoạt (đơn âm/âm thanh nổi)
 • 16 Flexi Aux / Sub-Group Bus (mono/stereo)
 • Ma trận 10 x 8 với quá trình xử lý đầy đủ
 • Bố cục kênh hoàn toàn có thể gán
 • 24 đầu vào micrô/đường truyền cục bộ và 12 đầu ra đường truyền
 • 2 khe cắm DMI để mở rộng I/O theo ý muốn
 • Ảnh chụp nhanh để thay đổi liền mạch nhiều tham số cùng một lúc
 • Phần mềm ngoại tuyến
 • điều khiển ipad
 • Tương thích với DMI-AMM để trộn micrô tự động
 • Kiểm soát OSC của ảnh chụp nhanh