Giá treo loa góc cố định Quick Mount Fixed-Angle Bracket – 2516 – jbl by Harman

Liên hệ để báo giá

2516 Quick-Mount® Fixed-Angle Bracket

  • Giá treo tường tiết kiệm chi phí
  • Được thiết kế cho 8320, 8340A và 8350 surround
  • Đóng gói hai mảnh trong một thùng carton

2516 Giá đỡ góc cố định Quick-Mount ®

Giá đỡ gắn góc cố định Quick-Mount®

Phụ kiện này có thể dùng cho các thiết bị âm thanh sau:

 

Brand

JBL by Harman

Phiên bản Ngôn ngữ Kích cỡ Đã tải lên
Bảng dữ liệu
biểu tượng loại tệp 2516 Giá đỡ góc cố định gắn nhanh cho loa JBL 8320, 8340A và 8350 697 KB 15 tháng 10 năm 2019
biểu tượng loại tệp 2516 Giá đỡ góc cố định Quick-Mount® cho 8330A và 8340A 88,6KB 15 tháng 10 năm 2019
thông số kỹ thuật
biểu tượng loại tệp Bảng thông số kỹ thuật 2516 697 KB Ngày 22 tháng 10 năm 2020