cinema loudspeaker - EV Group - Page 3

Tag Archives: cinema loudspeaker

CGV RICE CITY – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho cụm rạp CGV Rice City

LOTTE CINEMA GÒ VẤP – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho cụm rạp Lotte Cinema Gò Vấp

CGV VINCOM ĐỒNG KHỞI – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp CGV Vincom Đồng Khởi

LOTTE CINEMA NINH BÌNH – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp Lotte Cinema Ninh Bình.

BHD STAR LÊ VĂN VIỆT – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu phim kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 7.1 và 3D cho cụm rạp BHD Star Lê Văn Việt.

CGV VINCOM GÒ VẤP – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp CGV Vincom Gò Vấp

LOTTE CINEMA HẢI PHÒNG – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp Lotte Cinema Vincom Hải Phòng

LOTTE CINEMA VIỆT TRÌ – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp hệ thống chiếu phim kỹ thuật số, máy chiếu Christie, Server GDC & màn ảnh Spectro cho cụm rạp Lotte Cinema Việt Trì

CGV VINCOM NGUYỄN CHÍ THANH – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu phim Kỹ thuật số 2K, âm thanh Dolby 7.1.

CGV AEON LONG BIÊN – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV Group cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp CGV Aeon Mall Long Biên