Lưu trữ thẻ: cung cap lap dat rap chieu phim

CGV RICE CITY – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho cụm rạp [...]

LOTTE CINEMA GÒ VẤP – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho cụm rạp [...]

CGV VINCOM ĐỒNG KHỞI – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp CGV [...]

LOTTE CINEMA NINH BÌNH – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp Lotte [...]

BHD STAR LÊ VĂN VIỆT – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu phim kỹ thuật số, hệ [...]

CGV VINCOM GÒ VẤP – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp CGV [...]

LOTTE CINEMA HẢI PHÒNG – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp Lotte [...]

LOTTE CINEMA VIỆT TRÌ – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp hệ thống chiếu phim kỹ thuật số, máy chiếu Christie, Server GDC [...]

CGV VINCOM NGUYỄN CHÍ THANH – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV cung cấp, lắp đặt toàn bộ hệ thống chiếu phim Kỹ thuật số 2K, [...]

CGV AEON LONG BIÊN – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

EV Group cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu phim kỹ thuật số cho rạp [...]