IPTV - EV Group

Tag Archives: IPTV

EV Group cung cấp hệ thống AV, IPTV cho Nhà Quốc hội Lào

Chiều 20.03, Bộ Xây dựng đã tổ chức lễ nghiệm thu xây dựng và bàn giao Nhà Quốc hội Lào. Toàn bộ hệ thống A_V, IPTV của Nhà Quốc hội đều do EV Group cung cấp và lắp đặt.