LOTTE CINEMA NHA TRANG THÁI NGUYÊN – HỆ THỐNG CHIẾU PHIM KỸ THUẬT SỐ

Địa chỉ: Tầng 5, số 60 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Số phòng chiếu: 04 phòng. Tổng số ghế: 473 ghế

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn: