Ghế nghị trường Quốc hội

Được thiết kế nhằm trang bị cho nghị trường Quốc hội

Ghế Quốc hội quan trọng cho sự phát triển đúng đắn của hoạt động nghị viện.

Tập đoàn EVGroup cung cấp ghế thích ứng hoàn hảo với các yêu cầu cụ thể của quốc hội. Danh mục sản phẩm phong phú của chúng tôi và khả năng tùy chỉnh vô hạn cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm phù hợp hoàn hảo với không gian.

Giải pháp tối ưu là hệ thống Figueras RT, hệ thống này đã được lắp đặt rất tốt ở nhiều quốc hội nổi tiếng khác nhau. Figueras RT được đặc trưng bởi khả năng xoay và dịch chuyển đồng thời của ghế, cho phép giao tiếp dễ dàng giữa các đại biểu.

Previous slide
Next slide