Màn hình LED Absen GS Series

Liên hệ để báo giá

  • Cao độ điểm ảnh: P2.5/P3/P4/P5/P6.66/P10/P16
  • Kích thước bảng điều khiển: 1280×960mm / 640×960mm